Contacteer ons: +32 (2) 713 07 50
FR NL

Onze diensten

In de loop der jaren heeft een vennootschap de gelegenheid om meer en meer leveranciers te ontmoeten. Ze hebben ook de mogelijkheid om de uitvoering en de degelijkheid van het materiaal te controleren, net als de doeltreffendheid van de technische ondersteuning en de kwaliteit van de service.

Een vennootschap zoals Intelart, met 30 jaar ervaring, heeft de kans gehad om een algemeen overzicht te krijgen van de verschillende leveranciers van zowel hard- als software. Ook al hebben deze samenwerkingen niet altijd tot de officiële bekrachtiging van onze partnerships geleid, de leveranciers waarmee wij werken zijn wel altijd partners, omdat zij ons steeds de kwaliteit van hun diensten op lange termijn hebben kunnen bewijzen.

Ziehier enkelen: